Zamana Takılmak

 

Hayy Açık Alan “Zamana Takılmak” başlıklı sergi ile birlikte mekânda ve online gerçekleşecek konuşma, performans, atölye çalışması gibi yan etkinlikleri ile 15 Ekim Cuma günü tekrar ziyarete açılıyor.

“Zamana Takılmak” sergisi mekânın fiziki, psikolojik ve politik katmanlarıyla ilgilenen sanatçıları bir araya getiriyor. Yerin mahremiyeti ve müdahil olmakta zorlandığımız bir dış dünyanın gerçekliği, mekânın işlevsel ve sembolik anlamlarını yeniden düşünme imkanı veriyor. Yaşadığımız zamanın izinde mekânsal deneyimin özel ve kamusal alanlarda aidiyet kurma ve yabancılaşma sürecine etkilerini araştıran “Zamana Takılmak”da sanatçılar, iç gözlem ve farklı diyalog imkanlarından faydalanıyor. Çalışmalar, belirsiz bir zaman aralığını yaşarken içeriye- dışarıya dair karşılaşmalara bağlı olarak kentin kamusal alanı ile kişisel mekânlarda öznel bir ilişki ve iletişim yolu kurma olasılıklarını sorguluyor.

Ezgi Yakın küratörlüğünde gerçekleşecek sergide sanatçılar Cevdet Erek, Şeyma Güzelaydın, Kalender Meşrep (Tuğçe Akay & Ayşegül Doğan), Sevil Tunaboylu, Özge Yağcı, Nalan Yırtmaç’ın video performans, seramik, enstalasyon, resim, ses, kolaj gibi farklı medyumlarla gerçekleştirdikleri işleri ile yer alıyor.

Ses enstalasyonlarıyla ve performanslarıyla tanıdığımız Cevdet Erek, sesi uzam ve zamanla düşünürken Hayy Açık Alan’ın fiziki konumu ve çevreyle olan irtibatıyla ilgileniyor. Şeyma Güzelaydın, resimlerinde tekrar eden katı ve güçlü nesnelerin birbiriyle ilişkilenme biçimini varoluşsal kaygıyla yeniden kurguluyor. Kalender Meşrep grubu iki ev arasında halat yardımıyla kurulan kişisel diyaloğun mahallenin de tanık olduğu bir performansa dönüştürüyorlar. Uzun mesaide olduğu mekânların fiziki parçalarını yorumlayan Sevil Tunaboylu deneyimin içsel bakışından faydalanarak birbirinden türeyen yeni nesneler dünyası oluşturuyor. Anlatı öğelerinden yararlanan Özge Yağcı seramik üretimlerini gerçekleştirirken iç mekânın duyusal bağlantılarından besleniyor. Nalan Yırtmaç ise kent dinamiklerinden yola çıkarak kamusal problemleri kolajlarında oyunsu bir biçimde buluşturuyor.

“Zamana Takılmak” gündelik hayattaki rutin faaliyetlerde mekânın sınırlarını hatırlatan kimi yansımaları öznel ve yaratıcı işaretler sunarak ele alıyor. Bu deneyimleme ile mekânsal sınırların, ölçülerin ve formların alışılmadık ve düşsel olanakları üzerine yoğunlaşıyor.

“Zamana Takılmak” 15 Ekim-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri saat 12:00-18:00 arasında görülebilir.