Ortak Küme

İzmir merkezli sanat inisiyatifleri Hayy Açık Alan, Karton Kitap, Monitor, NomadMind’ın bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Küme, kar amacı gütmeyen sergi söyleşi, atölye çalışmaları ve gösterimleri, araştırma projeleri yürüten bu oluşumların sanat yayınlarına odaklanan bir birlikteliktir.

İzmir’de Kemeraltı’da Piyaleoğlu Han içinde yer alan, kâr amacı gütmeyen bağımsız sanat alanı olan Hayy Açık Alan, güncel sanatı, sanat yayıncılığını odağına alır ve farklı disiplinlerle kolektif düşünme ve üretme pratikleri içinde sergi, performans, workshop, konuşma, okuma, dinleme etkinlikleri düzenler. Tüketime değil; üretime, anlatmaya değil; dinlemeye ve deneyimlemeye alan açmayı amaçlar. Üretimini, kültür ve sanatın merkezi dışında varsayılan şehirlerde gerçekleştiren yaratıcı zihinlerin, kolektiflerin, inisiyatiflerin, üretenlerin biraraya geldiği bir ortam kurgular. Görsel sanatlar, mimari, edebiyat, sinema, yazın, eleştiri, sanatçı hakları ve bitki bilimi gibi farklı konuların ilgililerini, bilgi ve birikimlerini paylaşmak üzere biraraya getiren aracılık eden bir yapısı vardır.

KartonKitap (KK), 2014 yılında N. Toros Mutlu ve Umut Altıntaş tarafından, “iyi bir kitap fikri”ne ulaşmak ve onu üretmek amacıyla kurulmuş bağımsız bir sanatçı kitabı inisiyatifidir.

İzmir merkezli kâr amacı gütmeyen Monitor, güncel sanat odaklı sergi, gösterim, performans ve konuşmalardan oluşan faaliyetlerini, sabit bir mekânı olmadan, alternatif sergileme alanlarıyla iş birliği içinde düzenler. Türkiye’den ve yurt dışından sanatçıları belirli kavramlarda bir araya getirir. Monitor, sanatla ilgilenen herkese ulaşmayı hedefler; İzmir merkezli sanatçılar, öğrenciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği yapar. Bu projenin amacı, İzmir’de güncel sanat alanında, iş birlikleriyle gelişen bir sergileme ve tartışma alanı yaratmaktır. Yurt içi ve yurt dışından sanatçıların eserlerinin sergilendiği Monitor, süregelen yapı ve sistemler haricinde bir oluşum yaratarak, kavramsal ve estetik anlamda şehre yenilikler getirmeyi amaçlar.

2013 yılında şekillenmeye başlamış, tasarımın ve sanatın farklı alanlarında çalışan kişi ve oluşumları birlikte üretmeye davet eden bir platform olarak NomadMind yaratıcı üretim sürecinin ortaya çıktığı koşullar, mekanlar ve biçimleri araştırıyor, tartışıyor, ve bu “ortaya çıkarma” amacıyla farklı çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştiriyor. Platform, çalışmaları tasarım ve sanat disiplinleri kapsamında gerçeklemeye odaklanıyor. Ancak bu bağlamda, sanatın ve tasarımın, tasarım ürünleri ve disiplinlerinin sınırlarını net bir biçimde çizmek güç ve anlamsız. NomadMind ise işte bu belirsizliklerin, kolayca tanımlanamayan tekinsiz alanların ve kavramların peşinde koşuyor; hatta akademik kesinliğe sahip disiplinler içerisinde bu tip zorlukla tanımlanabilir, sınıflandırılmaya direnen içerikler üretmek ekibi en çok heyecanlandıran.