Komünitas (İzmir Bağımsız Performans ve Kültür Çalışmaları İş Birliği)

Hayy Açık Alan‘ın da proje ortaklarından olduğu Komünitas (İzmir Bağımsız Performans ve Kültür Çalışmaları İş Birliği), kültür sanat yönetimi açısından İzmir’i merkeze alan bir iş birliği projesidir.
Başlangıç düzeyinde, kültür sanat yönetimi açısından İzmir’i merkeze alan, disiplinler -ve uluslar- arası bir işbirliği zeminini örgütsel, hukuki ve finansal açıdan nasıl tanımlayabileceğimizi araştırıyoruz. Bu araştırmayı sanatçılar, kültür sanat yönetimi ve sivil toplum profesyonelleri ile akademisyenlerden oluşan katılımcılarımızın geçmiş ve güncel deneyimleri ışığında gerçekleştiriyoruz.
Güncel koşullar dolayısıyla çevrimiçi ortamda tasarlanacak etkinliklerimiz 17 Ekim – 29 Kasım 2020 döneminde ve sunum, söyleşi ve forum biçimlerinde gerçekleşiyor. Etkinliklerimizin sonucunda toplanan veriler e-kitap biçiminde bir rapor metni ile erişime açılıyor. Kalıcı belgelemeye uygun kayıtlar podcast ya da vodcast biçimlerinde arşivleniyor. Sürecin bütününe ilişkin bir video dokümantasyon oluşturuluyor. Etkinliklerle eş zamanlı olarak çevrimiçi ortamda çalışan sanatçılar Deniz Güngören, İlyas Odman, Rafet Arslan, Sevcan Sönmez ve Su Güzey tarafından üretilen bir iş, sürecin uzantısı olarak erişime açılıyor.
Komünitas projesi, Açık Stüdyo koordinasyonuyla; Ben J. Riepe / FREIRAUM, Fatih Gençkal, Hayy Açık Alan, Karantina İnisiyatifi, NomadMindGöçebe Akıl Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği, Sevcan Sönmez, Tiyatro 4 iş birliğiyle; İyibirşey Reklam ve Prodüksiyon A.Ş. çözüm ortaklığında; K2 Güncel Sanat Merkezi ve PURESPACE inisiyatifinin üretimsel katkılarıyla; Kültür için Alan finansmanıyla uygulanıyor.

Program ve detaylı bilgi için:
Instagram: @komunitasizmir
Youtube: https://bit.ly/35X5ghn