Kayboluş / UrbanTank & Meetlab

09.02.2019

Hayy Açık Alan Şubat ayında İzmir’den UrbanTank ve Budapeşte’den Meetlab’ın ortak projesi KAYBOLUŞ’u ağırlıyor.

KAYBOLUŞ, literatürün kentsel mekân ile kamusal alana yansımasıdır. Kurgusal bir hikâye ve fiziksel gerçeklik arasındaki çizgileri bulanıklaştırır. Projenin çıktılarından olan mobil uygulama aracılı#ı ile Kemeraltı bir kentsel sahneye döner. Arnavut kaldırımı sokakları, bitişik nizam yapıları ve örtük avlularıyla seyircinin geçmişte, şimdi ve kurgusal gelecekte bir dizi anlatılar ile kaybolduğu uygulama, kamusal alanda hareket yoluyla hikâyeler anlatır.

Çalışmanın çıktıları 9 Şubat 2019’da Kemeraltı Hayy Açık Alan’da paylaşılacak. Kayboluş*, UrbanTank ve Meetlab işbirliğinin bir sonucudur.

*Bu proje ‘Tandem Türkiye’ programı tarafından desteklenmektedir. Tandem Türkiye, Avrupa Kültür Vakfı (Amsterdam) ve MitOst (Berlin) ortaklığıyla geliştirilmiş, Anadolu Kültür (Istanbul) ile işbirliğinde yürütülmektedir. Proje aynı zamanda Balassi Institute, K2 Güncel Sanat Merkezi, ve Hayy Açık Alan tarafından desteklenmektedir.

UrbanTank 

UrbanTank kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup, kentsel konulara farklı ölçeklerde ve bağlamlarda bakar. Kentin içerisinde, kentli tarafından gerçekleşecek girişimleri etkinleştirmeyi destekleyen araştırma ve müdahalelerine odaklanır. Bu çatı altında ürettiği kamusal enstalasyon, sergiler ve yayınlarla yeni araçlar ve yöntemler sorgular. Kentsel yaşamda insan odaklı çözümler üretmeyi esas alırken, günümüzde insanların kentle, kentin içinde yer alan ve kentin en önemli öğelerinden birisi olan kamusal alanların da insanlarla nasıl ilişkilendiğini keşfetmeyi hedefler.

 

Meetlab

MeetLab, Budapeşte merkezli bir stüdyo olup disiplinlerarası sanat ve teknoloji araştırmalarına odaklanır. Mevcut standart etiketlenmelerin dışında kalan sanatsal projeler yaratmanın yeni yollarını arar. Performans veya uygulamalı sanatı teknolojik dünyadan veya tasarımdan ayıran sınırları aşmanın yollarını keşfeder. Amacımız, SANAT ve TEKNOLOJİ arasındaki bağı kurmak, sürekli olarak değişen çevremize adapta olabilen ve çağı yakalayan yeni kategoriler üretmektir.