Kıyılar

Kıyılar, AVTO bünyesinde başlatılan Hayy Açık Alan’ın da program ortaklarından olduğu uzun soluklu bir araştırma ve sohbet projesidir. Türkiye  sahil şeridi boyunca insan hareketliliği ile şekillenen coğrafi ve toplumsal değişimlerin izlerini sürer. Veri toplama aracı olarak balıkçılık, tarım, imalat, turizm ile legal ve illegal ticaret üzerinden kıyı ekonomisini eksen alır. Seçili disiplinlerin odağında Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’i sınırları boyunca inceler. Güncel duruma dair tespitlerden yola çıkarak akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilen sorgulamalar, AVTO’nun araçlarıyla ortak bir öğrenme alanına taşınır. Proje, bu yolla aşamalar halinde derinleşen bilgiyi yorumlamaya açar. 

Çalışmanın ilk adımı Kıyılar – Bölüm 1, Türkiye sahillerinde öncelikle iklim tetikli yaşanan ekonomik değişimleri konu eder. Ayrıca, özel bir program dahilinde geçmişten günümüze göçün eşiği konumundaki Ege kıyılarına odaklanır. İstanbul ve İzmir’de herkese açık sohbet ve atölyeler eşliğinde sürdürülecek Bölüm 1’in çıktıları yüzyüze ve çevrimiçi olarak sunulacak. Program detayları ilerleyen tarihlerde avtoonline.org’da yer alacak. 

 

Program

“Pusula”, Vessel’dan Navine G. Dossos ve Sofia Georgovassili

26 Kasım 2023

Atölye, Hayy Açık Alan

Türkiye Kıyılarında Kumul Islahı, Dilşad Aladağ

20 Aralık 2023

Konuşma, AVTO

Türkiye Kıyılarında Turizm İklimi, Cenk Demiroğlu

27 Aralık 2023

Konuşma, AVTO

Türkiye Kıyılarında Tarım, Ulaş Karakoç

3 Ocak 2024

Konuşma, AVTO

İzmir’e Dair

Ocak 2024

Konuşma Dizisi, Hayy Açık Alan

Kıyılar – Bölüm 1 

20-30 Mart 2024

Sunum, AVTO

Kıyılar British Council Yaratıcı İş Birlikleri Hibe Programı kapsamında desteklenmektedir.

Program ortakları: AVTO (İstanbul), Vessel (Aegina), Hayy Açık Alan (İzmir), Sezon (İzmir) ve Art Unlimited (İstanbul)