F: Kitap

F

F: FOTOKOPİ YAYIN PROJESİ KİTABI 

Buluşma 28 Ocak Cumartesi 14:00’te Hayy Açık Alan’da

Hayy Açık Alan, Kültür İçin Alan desteği ile Umut Altıntaş’ın küratörlüğünde gerçekleşen F: Fotokopi Yayın Projesi’nin kitap buluşması 25 Ocak’ta Hayy Açık Alan’da gerçekleşecek.

Kitap, projenin kavramsal metinlerini, 26 sanatçının işlerini ve iş bilgilerini, katılımcı sanatçılardan Merve Ünsal’ın bir metnini ve İzmir, Diyarbakır, İstanbul ve Ankara sergilerine dair görsel dokümantasyonu içeriyor. F: Fotokopi Yayın Projesi kavramsal çerçevesine saygıyla tasarlanan, 256 sayfa, siyah-beyaz, ofset baskı ve Türkçe-İngilizce yayımlanan kitap Türkiye’deki müzeler, enstitüler, inisiyatif ve kolektif mekanlarına dağıtılacak.

Ankara, Eskişehir, İzmir, Diyarbakır, İstanbul, Indianapolis ve Porto’dan sanatçıların katılımıyla 4 Mayıs-1 Haziran arasında İzmir’de Hayy’daki ilk sergisinden sonra proje 7 Eylül-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Diyarbakır’daki A4 Atölye’de, 10-20 Eylül 2019 tarihlerinde Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde, 20 Eylül-5 Ekim 2019 tarihleri arasında ise Ankara’daki Torun’da izleyici ile buluştu.

F: Fotokopi Yayın Projesi için farklı disiplinlerde işler üreten 26 sanatçı, fotokopi makinesinin sınırlı imkânları dahilinde, yalnızca A5, A4 ve A3 boyutları içerisinde kalarak, ‘özgünlük, kopyalama, çoğaltım, dağıtım ve format’ gibi kavramları sorguladıkları bir iş üretmeleri için davet edildi. Her sanatçı, kendi mesleki pratiklerini de işe dahil ederek birer fotokopi iş ile bu davete cevap verdi. Fanzin kültürünün kavramsal bir temsil biçimi olarak da tanımlanabilecek bu denemeler F üst başlığı altında kendi isimlerini taşıyan, özgün birer yayına dönüştü.

F: Fotokopi Yayın Projesi’nde konu, malzeme ve üretim süreci her ne olursa olsun, nihai iş fotokopi ile sonuçlandı. Dolayısıyla F, orijinal olarak adlandırılabilecek bir kaynağın izinin sürülmesine gerek kalmadığı, kopyalanan aslını geride bırakan, kopya olmaktan çıkıp kaynağın kendisi olan bir fotokopi-yayın olarak tanımlanabilir. Sergide tümü incelenerek tüketilmeye açık olan bu yayınların bir kısmı, anlamlarını geleneksel kodeks formatında saklı tutarken, bir kısmı da sergilenme biçimleriyle anlam kazanıyor. Proje, oldukça aşina olduğumuz kâğıt standartları ve günlük kullanımda en yaygın baskı yöntemi olan fotokopi aracılığıyla üretimde yeniden düşünme ve anlamlandırma olasılıklarını sunuyor.

Sergide Yunus Ak, Pınar Akkurt, Deniz Aktaş, Ilgın Deniz Akseloğlu, Cenkhan Aksoy, Gizem Hız Altıntaş, Umut Altıntaş, Özgür Demirci, Orkun Destici, Canan Erbil, Fevkalade (Deniz Cem Önduygu, Emre Parlak), Cem İleri, Borga Kantürk, Okay Karadayılar, Ezgi Ceren Kayırıcı, Melike Koçak, Toros Mutlu, Aslı Narin, Metehan Özcan, Sarp Sözdinler, Melike Taşcıoğlu, Kusay Tatlı, Berkay Tuncay, Ulaş Uğur, Merve Ünsal, Erdem Varol’un işleri yer aldı.

 

* F: Fotokopi Yayın Projesi, Goethe-Institut, Hollanda Büyükelçiliği, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi’nin öncülüğünde başlatılıp, İstanbul Kültür Sanat Vakfı [İKSV] ve Anadolu Kültür’ün işbirliğiyle gerçekleştirilen Kültür için Alan tarafından desteklenmiştir.

** Saha Derneği’ne Hayy Açık Alan’a destekleri için teşekkürler.